dnes je 25.2.2024

Příprava ke zkoušce

Příprava ke zkoušce

V souladu se zkušebními okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik požadovanými přílohou č. 1 a č. 3 část II nařízení vlády č. 592/2006 Sb., jsou stanoveny okruhy pro ústní zkoušku - Soubor otázek k ústní části zkoušky. Ke každému vybranému zkušebnímu okruhu, pro který se losování uplatňuje, existuje 10 ústních otázek. Dále je připraveno 10 fotografií pro posuzování stavenišť a jiných pracovišť, které je založeno na určení odchylek a rozporů s právními předpisy nebo s normovými požadavky a požadavky správné praxe.

Počet otázek z jednotlivých výše uvedených okruhů přílohy č. 3 části II nařízení vlády č. 592/2006 Sb., se losuje s přihlédnutím k závažnosti dané problematiky a příloze č. 3 části II. nařízení vlády č. 592/2006 Sb., takto:

Zkouška z odborné způsobilosti:

Zkušební okruhy

Počet otázek pro ústní část

Znalost právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

1 vylosovaná ústní otázka

Znalost povinností zaměstnavatele a práv a povinností zaměstnanců a práv a povinností odborové organizace nebo zástupce pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a dalších odborně způsobilých osob na pracovišti podle jiných právních předpisů

1 vylosovaná ústní otázka

Znalost všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí, hodnocení, odstraňování, popřípadě minimalizaci rizik při práci včetně metod předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání

1 vylosovaná ústní otázka

Dovednost při prevenci rizik spočívající v posouzení otázek při práci včetně zpracování stanovené dokumentace bezpečnosti a ochrany zdraví

Prezentace a obhajoba písemné práce;

rozbor vylosované

fotografie konkrétního

pracoviště

Znalost povinností a podmínek poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, jejich používání, evidenci a kontrolu

1 vylosovaná ústní otázka

Periodická zkouška:

Zkušební okruhy

Počet otázek pro ústní část

Znalost právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

1 vylosovaná ústní otázka

Znalost povinností zaměstnavatele a práv a povinností zaměstnanců a práv a povinností odborové organizace nebo zástupce pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a dalších odborně způsobilých osob na pracovišti podle jiných právních předpisů

1 vylosovaná ústní otázka

Znalost všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí, hodnocení, odstraňování, popřípadě minimalizaci rizik při práci včetně metod předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání

prezentace a

obhajoba příslušné části

písemné práce zpracované

uchazečem

Dovednost při prevenci rizik spočívající v posouzení otázek při práci včetně zpracování stanovené dokumentace bezpečnosti a ochrany zdraví

prezentace a obhajoba písemné práce;

rozbor vylosované

fotografie konkrétního

pracoviště

Znalost povinností a podmínek poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, jejich používání, evidenci a kontrolu

prezentace a

obhajoba příslušné části

písemné práce zpracované

uchazečem

Nahrávám...
Nahrávám...