dnes je 21.7.2024

Ukázkový test z odborné způsobilosti

6.6.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Zkouška OZO v prevenci rizik

Řešení otázek a procvičení ze 7. lekceArchiv

3.8.2020, 18.7.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyberte správné výroky z následně uvedených citací (v jednom bodě může být více správných výroků):

Přístupné pro: Zkouška OZO v prevenci rizik

Řešení otázek a procvičení ze 7. lekceArchiv

3.8.2020, 18.7.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyberte správné výroky z následně uvedených citací (v jednom bodě může být více správných výroků):

Přístupné pro: Zkouška OZO v prevenci rizik

Řešení otázek z 3. lekceArchiv

3.8.2020, 18.7.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyberte správné výroky z následně uvedených citací (v jednom bodě může být více správných výroků):

Přístupné pro: Zkouška OZO v prevenci rizik

Řešení otázek z 3. lekceArchiv

3.8.2020, 18.7.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyberte správné výroky z následně uvedených citací (v jednom bodě může být více správných výroků):

Přístupné pro: Zkouška OZO v prevenci rizik

Řešení otázek a procvičení z 5. lekceArchiv

18.7.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Zkouška OZO v prevenci rizik

Kontrolní otázky k první lekciArchiv

18.7.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyberte hodící se varianty, každá otázka může mít i více správných odpovědí.

Přístupné pro: Zkouška OZO v prevenci rizik

Kontrolní otázky a procvičení k 2. lekciArchiv

18.7.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Zkouška OZO v prevenci rizik

Kontrolní otázky a procvičení k 2. lekciArchiv

18.7.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Zkouška OZO v prevenci rizik

Řešení otázek a procvičení ze 4. lekceArchiv

18.7.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Zkouška OZO v prevenci rizik

Řešení otázek a procvičení z 8. lekceArchiv

18.7.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Zkouška OZO v prevenci rizik

Řešení otázek a procvičení z 9. lekceArchiv

18.7.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Zkouška OZO v prevenci rizik

Řešení otázek a procvičení z 9. lekceArchiv

18.7.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Zkouška OZO v prevenci rizik

Řešení otázek a procvičení z 5. lekceArchiv

18.7.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Zkouška OZO v prevenci rizik

Řešení otázek a procvičení z 8. lekceArchiv

18.7.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Zkouška OZO v prevenci rizik

Řešení otázek a procvičení ze 4. lekceArchiv

18.7.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Zkouška OZO v prevenci rizik

Řešení otázek a procvičení z 6. lekceArchiv

18.7.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Zkouška OZO v prevenci rizik

Řešení otázek a procvičení z 6. lekceArchiv

18.7.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Zkouška OZO v prevenci rizik

Kontrolní otázky k první lekciArchiv

18.7.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyberte hodící se varianty, každá otázka může mít i více správných odpovědí.

Přístupné pro: Zkouška OZO v prevenci rizik

Organizace práce a pracovní postupyArchiv

16.7.2020, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Požadavky na nastavení činnosti na pracovišti tak, aby byly prováděné práce bezpečné. Přehled předpisů, které přinášejí podrobné požadavky na organizaci práce a na pracovní postupy při vybraných činnostech.…

Přístupné pro: Zkouška OZO v prevenci rizik

Zaměstnanec při zajišťování BOZPArchiv

16.7.2020, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Zkouška OZO v prevenci rizik

Pracovnělékařské službyArchiv

15.7.2020, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Co jsou pracovnělékařské služby, jaká je jejich náplň a jaký jejich rozsah, druhy pracovnělékařských prohlídek, posudková činnost a typy posudků.

Přístupné pro: Zkouška OZO v prevenci rizik

Poškození zdraví z práceArchiv

15.7.2020, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Česká legislativa zná čtyři druhy poškození zdraví z práce, a to pracovní úraz, nemoc z povolání, ohrožení nemocí z povolání a jinou škodu na zdraví než pracovní úraz nebo nemoc z povolání, která má původ v práci. Charakteristiky poškození zdraví z práce podle…

Přístupné pro: Zkouška OZO v prevenci rizik

Požadavky na pracoviště a jeho vybavení a na pracovní prostředíArchiv

15.7.2020, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zajištění prostorového, konstrukčního uspořádání a vybavení pracoviště tak, aby pracovní podmínky zaměstnanců odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracoviště a pracovní prostředí. OOPP a jejich poskytování, vyhrazená technická zařízení a…

Přístupné pro: Zkouška OZO v prevenci rizik

Další opatření pro zajištění BOZP a dokumentace o BOZPArchiv

14.7.2020, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Opatření, která je zaměstnavatel povinen přijmout pro případ mimořádných událostí, přehled prací zakázaných vybraným skupinám zaměstnanců, opatření v souvislosti s návykovými látkami a poskytování OOPP, hygienických prostředků a ochranných nápojů a seznam…

Přístupné pro: Zkouška OZO v prevenci rizik

Odpovědnost za BOZP a prevence rizikArchiv

14.7.2020, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní povinnosti, které zaměstnavateli vyplývají na úseku BOZP z právních předpisů při pracovněprávních vztazích ale i při jiných formách pracovního zapojení. Přehled osob, jejichž BOZP stát právně reguluje a všeobecné preventivní…

Přístupné pro: Zkouška OZO v prevenci rizik

Rizikové faktory pracovního prostředíArchiv

14.7.2020, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled rizikových faktorů pracovních podmínek a rizik ohrožení zdraví zaměstnanců. Přehled pasáží předpisů, které upravují opatření na obranu před nimi, povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s rizikovými faktory, kontrolovaná pásma a kategorizace prací. …

Přístupné pro: Zkouška OZO v prevenci rizik

Poskytování informací o BOZPArchiv

17.7.2019, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vše podstatné o školení zaměstnanců v BOZP z hlediska obsahu, termínů i odborných předpokladů na školitele.

Přístupné pro: Zkouška OZO v prevenci rizik

Okruh B

22.5.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Zkouška OZO v prevenci rizik

Okruh A

28.3.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Zkouška OZO v prevenci rizik
Nahrávám...
Nahrávám...